Breč, chlapče, breč


Zpět
Breč, chlapče, breč

(c) ŽIBR

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich