Peníze velmi často scházejí


Zpět
Peníze velmi často scházejí

(c) ŽIBR

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain