Pomatení mysli


Zpět
Pomatení mysli

(c) ŽIBR

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain